czwartek, 27 lutego 2020

Rada uznała petycje za zasadną. Burmistrz mówi o brakach merytorycznych i formalnych.

- Reklama -

Petycja, która została złożona 27 sierpnia 2019 roku do Urzędu Miasta i Gminy Pelplin uzyskała odpowiedź ze strony Rady Miejskiej. Ale czy na taką odpowiedź czekali mieszkańcy? Po wczytaniu się w podjętą jednogłośnie, przez prawie wszystkich radnych obecnej kadencji, uchwałę Rady Miejskiej w Pelplinie, oraz wsłuchaniu się w komentarz Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Mirosława Chyły po głosowaniu – mamy wrażenie że samorząd zaczyna przerzucać się odpowiedzialnością, i czyżby rozpoczęła się polityczna gra?

Złożona Petycja 27 sierpnia 2019 roku

Radny Łukasz Kryła – przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Pelplinie przedstawił opinie tejże Komisji dot. omawianej petycji, której to zdanie znalazło się również w Uzasadnieniu podjętej Uchwały. Następnie wszyscy obecni radni podczas głosowania podjęli jednogłośnie przedstawioną uchwałę.

Rada Miejska w Pelplinie uchwaliła

  • Rada Miejska w Pelplinie uznała Petycję za ZASADNĄ.
  • Zobowiązała Burmistrza do wzięcia pod uwagę postulatów zawartych w petycji uwzględniając przy tym obowiązujące przepisy prawa
  • Zobowiązała Burmistrza do bieżącego informowania Rady Miejskiej o toczącym się postępowaniu w przedmiotowej sprawie
- Reklama -

Po głosowaniu przez Radnych, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Mirosław Chyła, który zwrócił uwagę na to iż wszystkie tego rodzaju inicjatywy społeczeństwa są niezwykle ważne. Ale powinny być one przeprowadzane w sposób prawidłowy aby włożony trud nie szedł na marne.

Bardzo się cieszę, że wszelka tego typu aktywność włączania się naszego społeczeństwa w to co się dzieje na terenie naszej gminy jest zauważalna. Wszystkie te akty, wszystkie te przejawy są jak najbardziej pożyteczne, słuszne i godne naśladowania. Tylko apeluje o to żeby one były również w jakiś sposób dobrze ukierunkowane, aby ten cały trud, wysiłek, który z tym jest związany nie szedł na marne.

Mirosław Chyła – Burmistrz Pelplina

Braki MERYTORYCZNE I FORMALNE, 80% podpisów NIEKWALIFIKOWALNA

Burmistrz zwrócił się do radnych mówiąc, że – „zapoznali się z złożoną petycją, i są w niej ogromne braki merytoryczne oraz formalne”. Dlaczego więc Radni uznali petycje za zasadną, skoro są w niej tak ogromne braki? Dlaczego uznali petycje za zasadną gdy 80% podpisów wg. słów Burmistrza jest niekwalikowalna gdyż została zebrana wbrew jakiejkolwiek procedurze. Czy Burmistrz w ten sposób dał znać Radnym oraz mieszkańcom, że mimo uchwały i ustalenia że „petycja jest zasadna”, nie ma zamiaru tej petycji brać pod uwagę? Wygląda to na polityczną rozgrywkę, a mieszkańcy chyba zostają przesunięci na boczny tor.

Państwo mieli okazje zapoznać się z tą petycją, zobaczyć w jaki sposób był zbierane głosy. Sami widzicie, że…. pod względem merytorycznym, formalnym są tam ogromne, ogromne braki i naprawdę czasami gdyby sprawa dotyczyła innej procedury innej sprawy mogłoby to nawet spowodować to że ta petycja, byłaby nie chce powiedzieć nieważna, tylko miała o wiele mniejszy wydźwięk. Fakt, że tam podpisało się 1500 prawie osób, z czego 80%, no blisko 80% tych podpisów jest właściwie nie kwalifikowalna, bo została zebrana wbrew jakiejkolwiek procedurze i nawet nie nosi znamion formalnego oddania głosu poparcia, bądź dezaprobaty dla tego apelu.

Mirosław Chyła – Burmistrz Pelplina

Na zakończenie Burmistrz przypomniał po raz kolejny, że przy procedowaniu decyzji związanych z budową zakładu produkcji mączki mięsno-kostnej i tłuszczy zwierzęcych urząd kierować się będzie przede wszystkim zabezpieczeniem interesów mieszkańców, ale z zachowaniem prawa i procedur. Biorąc to pod uwagę – mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.

Procedowanie tej inwestycji odbywa się przede wszystkim z zabezpieczeniem interesów naszych wszystkich mieszkańców, ich woli, ich oczekiwań. Ale zarazem z zachowaniem prawa i procedur, które obowiązują nas wszystkich, mnie jako Burmistrza, Państwo jako Radę, i wszystkich urzędników którzy biorą udział w podejmowaniu wydawania decyzji administracyjnych związanych z tą inwestycją. Dla nas najważniejsze jest prawo – tego prawa nigdy w żaden sposób nie będziemy łamać, ale zarazem robimy wszystko aby zachować interesy i oczekiwania mieszkańców którzy nas wybrali.

Mirosław Chyła – Burmistrz Pelplina
Mirosław Chyła – po głosowaniu ws. Petycji

Czy Radni wiedzą co robią?

I na samo zakończenie – 13 Radnych przegłosowuje uchwałę w której jest oczywista omyłka pisarska. Przeczytał ją również bardzo dokładnie przewodniczący Łukasz Kryła. Nikt ale to nikt nie zwrócił uwagi na określenie „tłuszczy ZWĄCYCH”. I tu poważne pytanie – czy naprawdę można wierzyć że Radni wiedzą co uchwalają? Może równie dokładnie patrzą na projekty budżetu, albo sprawy związane z podnoszeniem podatków…?

Co dalej z „decyzją środowiskową”?

Z tego co udało nam się dowiedzieć jeszcze niedawno urząd był przekonany że dzięki uchwalonemu w 2010 roku Miescowemu Planu Zagospodarowania Przestrzennego uda się zamknąć drogę do realizacji Inwestycji. Natomiast Informacje, które można znaleźć w BIPie Gminy Pelplin, mówią o tym że, Inwestor 7 października br. złożył uzupełniony-(dop. red) raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji mączki mięsno-kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych”. (z którym można się zapoznać w Urzędzie). A następnie Burmistrz wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdański, oraz o opinię dotyczącą warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie oraz do Starosty Tczewskiego.

Na takim jesteśmy obecnie my – mieszkańcy etapie.

- Reklama -
Tomasz Koloshttps://kociewie.online
Redaktor portalu KOCIEWIE.online

Warto przeczytać

Śmiertelny wypadek na Autostradzie A1 [Nowa Cerkiew]

🚨Do śmiertelnego wypadku doszło na 44 km Autostrady A1 na pasie w stronę Łodzi. Na miejscu pracują 3 zastępy straży pożarnej OSP Pelplin, JRG Tczew, JRG Starogard Gdański. 🚒 🚨Prosimy o ostrożność, będą występować utrudnienia w ruchu.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: