wtorek, 21 stycznia 2020
Strona główna Tagi Burmistrz pelplina

Tag: burmistrz pelplina

Pelplińskie Centrum Sportu wciąż bez Dyrektora!

📜 Po ogłoszeniu naboru przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin na stanowisko Dyrektora Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie w dniu 23 grudnia 2019 roku (po 23 dniach od odejścia poprzedniego), w którym okres składania dokumentów upływał 7 stycznia 2020 roku - wciąż nie znamy nazwiska nowego dyrektora. W dniu wczorajszym została podana informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne na to stanowisko. ❎

Czy Burmistrz znalazł winnego za brak informacji ws. Śmieci? Biuro Prasowe...

📨 Dzisiaj do lokalnych redakcji dotarła informacja przesłana przez Konrada Manię, (dotychczas) odpowiedzialnego za funkcjonowanie Biura Prasowego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin. 🗣Czy Burmistrz znalazł winnego za brak informacji ws. zagospodarowania odpadami? Czy za brak informacji o harmonogramie, sposobie segregacji, informowaniu mieszkańców PRZED okresem przejściowym do jakich kontenerów należy umieszczać odpady? Wszystko na to wygląda. Po zeszłotygodniowej burzy, woda właśnie jest sprzątana. 💦 🎙"Z dniem 1 stycznia 2020 roku (...) zakończyłem pracę w zakresie prowadzenia Biura Prasowego Urzędu Miasta i Gminy Pelplin." - Konrad Mania 🎙 ⚠ Najciekawsza jest jednak to, że 4 stycznia na stronie, która była prowadzona przez ten podmiot została opublikowany wpis.... 🤔

Pelplin powitał Nowy Rok 2020 pokazem Fire Show

🎆Pierwszy dzień Nowego Roku Pelplin powitał pokazem Fire Show. Drugi rok z rzędu - 1 stycznia w Pelplinie odbył się bez pokazu fajerwerków (w 2019 był pokaz laserowy). Wszystkich przybyłych powitał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie - Piotr Łaga, a życzenia Noworoczne dla mieszkańców złożył Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin - Mirosław Chyła. Po części oficjalnej show na targowisku rozpoczęła grupa Flow Visual Show. 🔥 📷👉 Zobacz zdjęcia na portalu 👈

Likwidacja Pelplińskiego Centrum Sportu – lekarstwem na sport gminny i oszczędności!

🗣 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin znalazł sposób na znalezienie oszczędności oraz jednoczesne usprawnienie zarządzania sportem gminnym! Dzięki wielokrotnym spotkaniom z Gminną Radą Sportu oraz konsultacjami z radnymi - powstał projekt reorganizacji pelplińskiego sportu. 💪 🤸‍♂️Pelplińskie Centrum Sportu zostanie zlikwidowane a zadania związane ze sportem przejmie od 1 stycznia 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury.🎭 Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały - taka forma funkcjonowania zmniejszy koszty (co zapewni zastrzyk pieniędzy 💸 w budżecie gminnym) oraz usprawni zarządzanie sportem (aby był on na wysokim poziomie). Nie bez wątpienia jest fakt wskazania, że dzięki takiej decyzji poprawi się współpraca z klubami sportowymi. 🤝

KOCIEWIE.online z nominacją do nagrody Wolontariatu Gminy Pelplin!

🎙 Jesteśmy bardzo wdzięczni za nominacje do nagrody Wolontariatu Gminy Pelplin. Burmistrz Pelplina Mirosław Chyła dziękując w specjalnym liście za pracę wolontariacką pisze - "(...) ofiarność, wytrwałość i poświęcenie w służbie na rzecz innych ludzi i dobra wspólnego.". Cieszymy się że nasze działania na rzecz mieszkańców w zakresie informowania ich o najważniejszych wydarzeniach z życia Gminy uzyskały tak miłe słowa ze strony władz samorządowych. Dziękujemy ! 🎉

Czy Rada Miejska w Pelplinie pokazała żółtą kartkę dla uchwały śmieciowej?

📆 28 listopada odbyły się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Pelplinie (Społecznej, Gospodarki, Finansów). Podczas prac w ramach komisji Radni dyskutowali nt. zmian w systemie zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Jednym z głównych punktów była dyskusja dotycząca stawki opłaty, która według projektu wniesionego przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin - Mirosława Chyły ma wynosić 27zł/os przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny. 🗑 ♻ ❌ Obrady Komisji zakończyły się bez głosowań nad wniesionymi projektami uchwał, co oznacza że nie zostały one zaopiniowane przez radę, i nie mogą być procedowane podczas sesji Rady Miasta. Czy Radni w ten sposób pokazali żółtą kartkę 🟨 dla proponowanych zmian? Czy oznacza to że wezmą pod uwagę głos mieszkańców, którzy wyrażają swoje niezadowolenie z proponowanych zmian? Czas pokaże, ale wygląda to na to, że po raz pierwszy w tej kadencji Rada Miejska wykonała gest sprzeciwu wobec propozycji przedstawionych przez Burmistrza. 🔐

Zobacz Projekt uchwały śmieciowej, wniesionej przez Burmistrza do obrad komisji Rady...

📜 Prezentujemy Projekt uchwały "śmieciowej", który został wniesiony przez Burmistrza Pelplina do obrad komisji Rady Miejskiej w dniu 18 listopada 2019 roku. ⏱ Czas w jakim projekt zmian w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiany stawki opłat ma być procedowany i uchwalany, przypomina szybkość zmian wprowadzanych w godzinach wieczornych w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu. 🌙 🗣 W związku z wywołaniem "niektórych lokalnych mediów" przez Burmistrza podczas ostatniej Sesji Rady Miasta, i ocenieniem naszego informowania opinii publicznej o planowanych zmianach w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jako "nieodpowiedzialne", oraz ferujące wynik głosowania Rady. ❌ Nie możemy się zgodzić z przerzucaniem odpowiedzialności na nas w związku z wniesionym przez Burmistrza projektem, który rada być może będzie przegłosowywać. 🗳

Sprawdzamy obietnice wyborcze Burmistrza po roku urzędowania!

🗳 Minął rok od samorządowych wyborów, od momentu w którym stery gminy przejął nowy Burmistrz - Mirosław Chyła, dotychczasowy Przewodniczący Rady Miejskiej. ☑ Po 365 dniach, czas na to aby powiedzieć sprawdzam programowi wyborczemu naszemu włodarzowi. Z grafik, które były publikowane wynika że w programie wyborczym były zawarte 43 punkty. Ile z nich zostało zrealizowanych? 👉 Przeczytajcie listę na portalu! 🤯

Obradowała Gminna Rada Sportu. Kierunek rozwoju, potrzeby, PCS.

📆 4 listopada zebrała się gminna rada sportu aby przedyskutować sytuacje, potrzeby sportu w gminie Pelplin. Podczas spotkania uczestnicy przekazali swoje zapotrzebowania w sferze utrzymania oraz pilnych remontów obiektów sportowych 🏟 mieszczących się na terenie gminy. Dyskutowano nad rozwiązaniami, które umożliwiałyby większe wykorzystanie nowoczesnego stadionu - tj. instalacją lamp oświetleniowych.🔦 Zwrócono również uwagę na "kretowisko" na boisku bocznym, oraz na "stojącą" wodę na płycie głównej naszego stadionu. 💦 👤 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin zwrócił uwagę, że w kilku przypadkach stan obiektów sportowych nie jest spowodowany zębem czasu i użytkowaniem, a często efektem wandalizmu. Wskazywał tutaj na np. wjeżdżanie motorem 🏍 na boisko i tworzenie kolein, czy też widoczne porozbijane butelki na tych obiektach. ❌ Powrócił temat Pelplińskiego Centrum Sportu i kształtu w jakim miałby on dalej funkcjonować. Jednak jak wskazali uczestnicy - chcieliby mieć jakieś odniesienie do argumentów/danych, które mogłyby przeważyć w dyskusji nt. podmiotu który ma zajmować się sportem w gminie Pelplin. Dyskusja na temat PCS zostanie jednak dokończona na kolejnym spotkaniu Gminnej Rady Sportu ❓

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji w Pelplinie

📝 Od 8 października 2019 do 7 listopada 2019 roku istnieje możliwość składania uwag i wniosków do postępowania prowadzonego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa innowacyjnego zakładu produkcji mączki mięsno-kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych". Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu (w siedzibie urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-mail). 🏤 Organem właściwym do wydania tej decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. Z dokumentacją sprawy (wnioskiem i złożonym przez inwestora raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko planowanego przedsięwzięcia) mnożna zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 24 w godzinach pracy urzędu.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: