czwartek, 2 kwietnia 2020

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19

- Reklama -

ZARZĄDZENIE NR 40/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN
z dnia 12 marca 2020 r.
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z decyzjami i komunikatami, wydanymi przez organy administracji rządowej na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zarządza się co następuje:

- Reklama -

§ 1.

Na terenie Gminy Pelplin odwołuje się organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych i innych o podobnym charakterze.

§ 2.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy Pelplin zobowiązane są do odwołania imprez masowych oraz wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych, jak również dodatkowych zajęć społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o podobnym charakterze.

§ 3.

1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszone zostają zajęcia dydaktycznowychowawczych w przedszkolach, szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pelplin na 2 tygodnie, licząc od dnia 16 marca 2020 r. Dnia 12 i 13 marca 2020 r. w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.
2. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiesza się działalność instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pelplin, na okres od 12 do 25 marca 2020 r.
3. Zawiesza się do odwołania działalność żłobków oraz domów i klubów „Senior+”, dla których organem założycielskim jest Gmina Pelplin.
4. Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pozostają w gotowości do pracy i są do dyspozycji kierownika jednostki.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych są zobowiązani do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w jednostce oraz organizowania pracy podległych pracowników w taki sposób aby zostało zabezpieczonev wykonanie niezbędnych zadań z zakresu administracji, finansów i porządku.
6. Odwołuje się zaplanowane zebrania sołeckie i zawiesza się ich planowanie do odwołania w sołectwach Gminy Pelplin.

§ 4.

1. W celu załatwienia wszelkich spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin zaleca się kontakt telefoniczny pod nr tel. 58/ 536 12 61 do 63 lub za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: urzad@pelplin.pl oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Miasta i Gminy Pelplin
2. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w Urzędzie, jednak po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Jednocześnie wprowadza się zasadę, że w danym biurze może przebywać tylko jeden interesant.

§ 5.

1. Osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłki celowe, okresowe, itp. w celu załatwienia wszelkich spraw, proszone są o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pelplinie pod nr tel. 58/ 536 12 47 lub za pomocą korespondencji e-mail pod adresem: poczta@mops.pelplin.pl.
2. Ogranicza się obsługę mieszkańców przez pracowników socjalnych. W celu załatwienia spraw zaleca się kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pelplinie pod nr tel. 58/ 536 12 47.

§ 6.

Zaleca się korzystanie z informacji zawartych na portalach:
1) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gdańsku: www.wsse.gda.pl
2) Wojewody Pomorskiego w Gdańsku: www.gdansk.uw.gov.pl
3) Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl
4) oraz www.gov.pl/web/koronawirus

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do odwołania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Pelplin
Mirosław Chyła

- Reklama -
Tomasz Koloshttps://kociewie.online
Redaktor portalu KOCIEWIE.online

Warto przeczytać

Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa

🛡 Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma służyć Tarcza Antykryzysowa, którą rząd przygotował jako lekarstwo w związku z epidemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych 🎙 – Prezentujemy odważny i rozważny plan, który ma zapobiec utracie miejsc pracy, bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm. Ten program to tarcza, koło ratunkowe, jeden z najbardziej kompleksowych pakietów pomocowych w Europie. To program gospodarczy na kolejne miesiące. Proponujemy instrumenty, które mają amortyzować negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na ludzi – zaznacza premier Mateusz Morawiecki. 🇵🇱

Wypadek czołowy w Ropuchach!

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: